Công Ty TNHH SONG NAM LONG
ĐC: Lô P1, P2 Đường D2 và N2, KCN Nam Tân Uyên Mở Rộng, Phường Uyên Hưng, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Tel: 0274. 3626 519 – Fax:  0274. 3626 517
www.baobisongnamlong.com
Email: baobisongnamlong@gmail.com