Công Ty TNHH SONG NAM LONG
ĐC: Lô P1, P2 đường D2 và N2, KCN Nam Tân Uyên mở rộng, Phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Tel: 0650. 3626 519 – Fax:  0650. 3626 517
www.baobisongnamlong.com
Email: baobisongnamlong@gmail.com